Sàn nhựa tự dán v04

Mã: GF04

Kích thước: 912 x 152 x 2mm