Sàn nhựa ngoài trời vỉ composite 04

Mã : 04

Kích thước: 300 x 300 x 21 mm