Sàn nhựa ngoài trời vỉ composite 05

Mã : 05

Kích thước: 300 x 300 x 21 mm